Skip to main content

Geschiedenis

Geschiedenis Hospice Wassenaar

De geschiedenis van Hospice Wassenaar begint op 28 augustus 2003. Op die datum wordt door de Wassenaarse wethouder Hupkes (Welzijn en Sociale Zaken) de werkgroep "Hospice Wassenaar" ingesteld. De opdracht is duidelijk: onderzoek of in Wassenaar behoefte en ruimte is voor het vestigen van een hospice; een onderkomen waar mensen die nog maar kort te leven hebben in een zo veilig en liefdevolle mogelijke sfeer, omringd door hun naasten, afscheid kunnen nemen van het leven.

Wassenaar, Voorschoten en Noord-Den Haag

De werkgroep gaat voortvarend van start met een haalbaarheidsonderzoek. Berekeningen volgens landelijke normen wijzen uit dat in het verzorgingsgebied Wassenaar, Voorschoten en Noord-Den Haag ruimte is voor een hospice voor vijf gasten. In oktober 2003 gaan het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden en het Zorgkantoor Haaglanden akkoord. Een belangrijke stap, want het is deze laatste instelling die garant moet staan voor betaling van de professionele krachten die in het hospice komen te werken.
Als de eerste succesvolle verkenningsfase is afgerond worden in februari 2004 twee onafhankelijke stichtingen opgericht: Stichting Hospice Wassenaar (t.b.v. de exploitatie) en Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar (t.b.v. de fondsenwerving).

Opening

De oplevering van de huisvesting vindt plaats in juni 2005. Daarna volgt de inrichting. En zoals bij elke verbouwing zit ook hier wel eens het een en ander tegen. Maar door de tomeloze inzet van vele gedreven vrijwilligers en de hartverwarmende medewerking van lokale en regionale bedrijven kan op zaterdag 24 september 2005 Hospice Wassenaar officieel worden geopend.

Huidige locatie

Na wederom een intensieve zoektocht werd in mei 2014 het huidige pand aan de Kerkstraat 79 in Wassenaar betrokken. Hier is plaats voor zes gasten, met elk een eigen badkamer en toilet. Ook voor de vrijwilligers, coördinatoren en verpleegkundigen is een veel ruimere werkomgeving ontstaan. Vooral de prachtige beschutte tuin is favoriet bij de gasten!

Missie

Hospice Wassenaar biedt een veilige en liefdevolle plek voor ongeneeslijk zieken, zonder onderscheid te maken op basis van geloofs- of politieke overtuiging, leeftijd en/of financiële draagkracht. Hospice Wassenaar is een bijna-thuis-huis. In Hospice Wassenaar ontvangen de gasten (met daarnaast familie en vrienden) zorg, steun en begrip van de vrijwilligers en van de professionele medewerkers. Zij beogen zo optimaal mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase, gezien vanuit het oogpunt van de gast.

Hospice Wassenaar is een aanvulling op de reeds aanwezige zorg voor ongeneeslijk zieken in de regio, zodat iedereen zelf kan kiezen welke zorg het beste bij hem of haar past.

Vanuit een breder maatschappelijk oogpunt draagt het hospice bij aan het verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van palliatieve zorg.