Voor wie

Wij bieden een liefdevol en veilig thuis voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en nog maar enkele weken tot enkele maanden te leven hebben. Juist in die situatie waarin de zorg in het eigen huis niet meer mogelijk is, of te belastend wordt, kunnen gasten bij ons terecht voor professionele palliatieve zorg.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschrijft palliatieve zorg als ‘een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten, die te maken hebben met levensbedreigende aandoeningen, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering, zorgvuldige beoordeling en het behandelen van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’

Palliatieve terminale zorg is de palliatieve zorg in de laatste maanden.