Hoe en wat

Voor wie

Wij bieden een liefdevol en veilig thuis voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en nog maar enkele weken tot enkele maanden te leven hebben. Juist in die situatie waarin de zorg in het eigen huis niet meer mogelijk is, of te belastend wordt, kunnen gasten bij ons terecht voor professionele palliatieve zorg.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschrijft palliatieve zorg als ‘een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten, die te maken hebben met levensbedreigende aandoeningen, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering, zorgvuldige beoordeling en het behandelen van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’

Palliatieve terminale zorg is de palliatieve zorg in de laatste maanden.

Professionele zorg

De coördinatoren hebben de dagelijkse leiding in het hospice. Een van hen is altijd 24 uur per etmaal telefonisch bereikbaar.

De eigen of een Wassenaarse huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg. Hij of zij werkt daarbij samen met gespecialiseerde verpleegkundigen die 24 uur per etmaal aanwezig zijn voor medisch-verpleegkundige zorg. Het verlichten van symptomen, zoals pijn, behoort tot hun kerntaken.

Ook is er aandacht voor psychosociale en spirituele zorg. Tweemaal per week is er een eigen geestelijk verzorger aanwezig.

80 Vrijwilligers

Minstens even belangrijk is de andere zorg die beschikbaar is. Van 's morgens 07.30 uur tot 's avonds 23.00 uur staan twee en soms drie vrijwilligers klaar om het de gasten naar de zin te maken. Bijvoorbeeld door:

  • het verzorgen van de maaltijden met aandacht voor persoonlijke wensen,
  • de ontvangst van en zorg voor familie en vrienden,
  • een luisterend oor te bieden, gewoon even te zitten, een hand vast te houden, een gesprek te voeren als de gast daaraan behoefte heeft, een boek voor te lezen, of samen naar muziek te luisteren,
  • het schoonhouden van de kamer,
  • de was en de strijk,
  • het regelen van een kapper en/of pedicure,
  • het assisteren van de verpleegkundige.

Logeermogelijkheid
Voor de familie is er de mogelijkheid om te blijven slapen. Dat kan in de kamer van de gast of in een aparte logeerkamer met eigen badkamer. Wij kennen geen bezoekuren: familie is altijd welkom (dus ook ’s nachts) als de gast daar behoefte aan heeft.

Kosten
Als tegemoetkoming van het totaal aan verblijfskosten (logies, eten, drinken, telefoon, een wasje etc.) vragen wij aan de gast een eigen bijdrage van € 37,50 per dag. Indien dat bezwaarlijk is, zoeken we naar een oplossing. Als u aanvullend verzekerd bent, kunt u vaak de eigen bijdrage voor verblijf in het hospice weer terugvragen van de zorgverzekeraar, soms beperkt tot een maximum per dag of een maximum voor het totaal. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Check hiervoor uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

De kosten van de huisarts, de apotheek of andere voorzieningen worden met de zorgverzekeraar geregeld, net als thuis.