Training

Voordat vrijwilligers daadwerkelijk besluiten of zij in ons hospice willen werken, maken zij uitgebreid kennis met de werkzaamheden tijdens een inwerkprogramma. Voor iedere nieuwe vrijwilliger is deelname aan de basistraining verplicht. Deze training is bedoeld om vertrouwd te raken met de vele aspecten van de palliatieve zorg en de specifieke vaardigheden die vereist zijn bij het werk in een hospice

Desgewenst kunnen vrijwilligers ook extern trainingen volgen, die gegeven woorden door de VPTZ (www.vptz.nl)