Themabijeenkomsten

Zo’n vier- tot vijfmaal per jaar organiseren de coördinatoren themabijeenkomsten, waarop een deelaspect van de palliatieve zorg nader belicht en besproken wordt. Externe deskundigen, zoals medisch specialisten op het gebied van de palliatieve zorg, verzorgen dan een inleiding en geven sturing aan de daaruit voortvloeiende gesprekken en/of discussies.