Vrijwilligers

Om de dagelijkse gang van zaken te waarborgen is een groep van 70 tot 80 vrijwilligers actief. De vrijwilligers hebben uiteraard affiniteit met het bijstaan van ernstig zieke mensen. Zij worden intern getraind. Ook mogen zij rekenen op goede mentale ondersteuning. Het werk van vrijwilligers is zeer divers.

Kort gezegd, draait het vooral om de zorg en aandacht voor de gasten. Wat vrijwilligers zelf moeten inbrengen, is vooral een luisterend oor, geduld en warmte. De vrijwilliger vervult minimaal één dienst per week van 4 uur, waarvan maandelijks één dienst in het weekend. Het dienstrooster wordt door de vrijwilliger zelf ingevuld op tijden die haar of hem het beste schikt en door de coördinator vastgelegd in definitieve weekroosters.

Naast de zorg is ook hulp noodzakelijk voor werk achter de schermen, zoals onderhoudswerkzaamheden, de administratie en het onderhoud van de tuin.