Bestuur

G.J.T. Lansbergen, voorzitter

Mw L.C. Seckel-Steehouwer, secretaris 070-3311896

N. Lausberg, penningmeester

Bankrekeningnummer: NL11RABO 0366150510

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, zonder enige beloning.

Het bestuur vergadert enkele malen per jaar en werkt samen met de PR/sponsorgroep van het hospice.

Doelstelling

Het doel van de Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar is: het financieel en anderszins verlenen van steun aan de werkzaamheden van de te Wassenaar gevestigde Stichting Hospice Wassenaar.