Interessante links op het internet

 

Hospice Wassenaar is lid van de vereniging VPTZ=Vrijwilligers Palliatieve Termniale Zorg www.vptz.nl

Agora www.palliatief.nl

Integraal Kankercentrum Nederland www.iknl.nl

Netwerken Palliatieve Zorg
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/haaglanden/Home.aspx

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidhollandnoord/HetNetwerk.aspx

Voor beschikbare hospice plaatsen in de regio
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/haaglanden/Zorginuwregio/Plaatsenvrij.aspx