Geschiedenis

 

De geschiedenis van Hospice Wassenaar begint op 28 augustus 2003. Op die datum wordt door de Wassenaarse wethouder Hupkes (Welzijn en Sociale Zaken) de werkgroep "Hospice Wassenaar" ingesteld. De opdracht is duidelijk: onderzoek of in Wassenaar behoefte en ruimte is voor het vestigen van een hospice; een onderkomen waar mensen die nog maar kort te leven hebben in een zo huiselijk mogelijke sfeer, omringd door hun naasten, afscheid kunnen nemen van het leven.

Wassenaar, Voorschoten en Noord-Den Haag

De werkgroep gaat voortvarend van start met een haalbaarheidsonderzoek. Berekeningen volgens landelijke normen wijzen uit dat in het verzorgingsgebied Wassenaar, Voorschoten, Noord-Den Haag ruimte is voor een hospice voor vijf gasten. In oktober 2003 gaan het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden en het Zorgkantoor Haaglanden akkoord. Een belangrijke stap, want het is deze laatste instelling die garant moet staan voor betaling van de professionele krachten die in het hospice komen te werken.
Als de eerste succesvolle verkenningsfase is afgerond worden in februari 2004 twee onafhankelijke stichtingen opgericht: Stichting Hospice Wassenaar (t.b.v. de exploitatie) en Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar (t.b.v. de fondsenwerving).

Zoektocht

Vervolgens breekt de fase aan van het zoeken naar een geschikte locatie. Diverse opties worden bekeken. Bij elk pand of elke locatie die wordt bestudeerd blijken er telkens weer teveel hobbels van diverse aard om daadwerkelijk een hospice te kunnen realiseren. Het zoektraject gaat in nauwe samenwerking met de Wassenaarse Bouwstichting. Uit die hoek komt uiteindelijk ook de oplossing. De Wassenaarse Bouwstichting is in 2004 begonnen met de bouw van een aantal appartementencomplexen voor ouderen naast het Sophiekehuis aan de van Zuylen van Nijeveltstraat op de hoek met de Storm van ’s Gravensandeweg. Hospice Wassenaar krijgt de gelegenheid om de topverdieping van één van de complexen te huren. Na veel intern overleg en het aanpassen van de bouwtekeningen wordt het aanbod geaccepteerd. Op 3 februari 2005 wordt het huurcontract getekend.

Opening

De oplevering van de huisvesting vindt plaats in juni 2005. Daarna volgt de inrichting. En zoals bij elke verbouwing zit ook hier wel eens het één en ander tegen. Maar door de tomeloze inzet van vele gedreven vrijwilligers en de hartverwarmende medewerking van lokale en regionale bedrijven kan op zaterdag 24 september 2005 Hospice Wassenaar officieel worden geopend door Paul Nouwen (†) , Wassenaarder, oud-directeur van de ANWB en adviseur van het hospice in Rotterdam.

Huidige lokatie

Na wederom een intensieve zoektocht werd in mei 2014 het huidige pand aan de Kerkstraat 79 in Wassenaar betrokken. Hier is plaats voor zes gasten, met elk een eigen badkamer en toilet. Ook voor de vrijwilligers, coordinatoren en verpleegkundigen is een veel ruimere werkomgeving ontstaan. Vooral de prachtige beschutte tuin is favoriet bij de gasten!

Lustrum

In september 2015 bestaat Hospice Wassenaar tien jaar. Terugkijkend op het eerste decennium kan geconcludeerd worden dat het hospice duidelijk een functie heeft gekregen in de regio op het gebied van palliatieve terminale zorg. Veel ervaring is opgebouwd in het team van verpleegkundigen van Florence samen met de huisartsen en de palliatief consulent. Er zijn al 550 gasten opgenomen in deze tien jaar. En zonder de coördinatoren en de vrijwilligers kan dit niet gerealiseerd worden.

Na de goede ervaring bij het eerste lustrum is er wederom een symposium georganiseerd in de Dorpskerk van Voorschoten met als thema "Het zal ons een zorg zijn". Daarnaast zijn er in de lokale en regionale dagbladen en diverse Haagse wijkbladen artikelen verschenen over Hospice Wassenaar.
Veel positieve reacties zijn hierover ontvangen en er hebben zich meer vrijwilligers aangemeld en zelfs ook een aantal nieuwe donateurs voor de Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar.

Missie

Hospice Wassenaar staat open voor iedere ongeneeslijk zieke met een levensverwachting van minder dan drie maanden, zonder onderscheid te maken op basis van geloofs- of politieke overtuiging, leeftijd en/of financiële draagkracht. Hospice Wassenaar wil een aanvulling zijn op de reeds aanwezige zorg voor stervenden in de regio, opdat iedereen zelf kan kiezen welke zorg het beste bij hem of haar past. Daarnaast wil de Stichting Hospice Wassenaar op termijn een bijdrage leveren aan het verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van stervensbegeleiding.