Ongeneeslijk ziek, en dan…?

Vier bijeenkomsten over het naderende levenseinde

In 2017 organiseert Hospice Wassenaar, in samenwerking met Zorggroep Florence, vier bijeenkomsten onder de titel ‘Ongeneeslijk ziek, en dan . . . ?’ in Voorschoten. Tijdens deze avonden worden onderwerpen behandeld waarmee mensen in aanraking komen als ze te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Na een inleiding door een of meer deskundigen is er ruimte voor gesprek en het stellen van vragen.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 14 september.


Na Wassenaar nu in Voorschoten
In 2016 organiseerden Hospice Wassenaar en Florence vier informatiebijeenkomsten onder dezelfde titel in Wassenaar. Deze bleken in een grote behoefte te voorzien. Voorschoten behoort tot het werkgebied van Hospice Wassenaar en ook Florence is actief in Voorschoten. Dat is voor beide organisaties reden om de bijeenkomsten nu aan de inwoners van Voorschoten aan te bieden.

Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent
Doodgaan is een van de weinige zekerheden in het leven. Minder zekerheid is er over het tijdstip en de manier waarop. Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, rijzen er allerlei vragen, zowel voor degene die het betreft als voor de mantelzorger: wat gaat er de komende periode met mij gebeuren, wat kan er allemaal nog, wat wil ik allemaal nog en heb ik daar nog invloed op? Welke impact heeft het op mij en mijn naasten, hoe neem ik afscheid en kan ik zelf beslissen over het moment van mijn overlijden? Op dit soort vragen zal tijdens de bijeenkomsten worden ingegaan.

Kennis delen en drempel verlagen
In de afgelopen ruim tien jaar is in Hospice Wassenaar ruime kennis en ervaring opgedaan met palliatieve zorg in de terminale fase. In nauwe samenwerking met de huisartsen van Wassenaar en Voorschoten verzorgen en begeleiden de verpleegkundigen van Florence, de vrijwilligers en de coördinatoren van het hospice dagelijks mensen die nog maar kort te leven hebben. Daarnaast participeren Florence en het hospice in allerlei kennisnetwerken. Deze kennis willen de beide organisaties graag delen met een breder publiek. Om te informeren, maar ook om het sterven en alles wat daarmee samenhangt bespreekbaar te maken.

Verschillende onderwerpen
Verspreid over vier bijeenkomsten in 2017 komen de volgende onderwerpen aan de orde.
De resterende bijeenkomsten zijn;

 
  • 14 september 2017: Beslissingen rondom het levenseinde: sedatie in de palliatieve fase en euthanasie,
  • 9 november 2017: Het leven afronden: mogelijkheden voor een waardevolle laatste tijd


De bijeenkomsten vinden plaats in de Tuinzaal van Woonzorgcentrum Adegeest, Bachlaan 21 in Voorschoten. Inloop vanaf 19.00 uur. Start programma om 19.30 uur. Einde van de avond om 21.30 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.