Missie

De Missie van de Stichting Hospice Wassenaar is:

“Een medemens laat je niet in eenzaamheid sterven”.

Hospice Wassenaar biedt een bijna-thuis situatie voor ongeneeslijk zieken zonder onderscheid te maken op basis van geloof, politieke overtuiging, leeftijd en/of financiële draagkracht. In Hospice Wassenaar ontvangen de gasten - en hun familie en vrienden - zorg, steun en begrip van de vrijwilligers en professionele medewerkers. Zij beogen zo optimaal mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase, gezien vanuit het perspectief van de gast. Hospice Wassenaar wil een aanvulling zijn op de reeds aanwezige zorg voor stervenden in de regio, opdat iedereen zelf kan kiezen welke zorg het beste bij hem of haar past. Vanuit een breder maatschappelijk perspectief wil het hospice een bijdrage leveren aan het verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van stervensbegeleiding.