Organisatie

Stichting Hospice Wassenaar is de bestuurder van het hospice. Zij is verantwoordelijk voor de exploitatie. Daarnaast is ook de Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar actief die zich inzet voor de fondsenwerving.

 

Stichting Hospice Wassenaar

Hospice Wassenaar is ontstaan uit particulier initiatief. Het bestuur van de Stichting bepaalt het beleid.

In het hospice zijn dagelijks werkzaam:

  • coördinatoren, die de dagelijkse leiding hebben
  • verpleegkundigen, die gedetacheerd zijn via Florence
  • vrijwilligers

 

Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar

Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar is opgericht om geld in te zamelen ten einde de tekorten van de exploitatie te dekken en zo de continuïteit en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Dankzij vaste donaties, incidentele gulle giften, bijdrage van fondsen, kerken en speciale acties die georganiseerd worden door serviceclubs, verenigingen en organisaties kan de Stichting haar doelstellingen halen.

Voor meer informatie over donaties: zie donateur