Financiën

Financiële verantwoording 2016

Inkomsten   In euro
Subsidie VWS    145.684
Subsidie Wassenaar      14.040
Eigen bijdrage gasten      68.975
Giften, donaties etc.      31.622
Overige            65
  Totaal 260.386
     
Uitgaven    
Coördinatorkosten   143.369
Vrijwilligerskosten       9.767
Exploitatiekosten   184.956
  Totaal 338.092

 

Resultaat (negatief)                             77.706

De Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar stond in 2016 garant voor dit tekort. Voor de begroting van 2017 heeft de Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar eveneens een garantie afgegeven.

Jaarverslag

Lees hier het hele jaarverslag van 2016