Collegiale contacten

 

 

VPTZ

Hospice Wassenaar is lid van de landelijke vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ; http://www.vptz.nl/ ).
Leden van het bestuur zijn actief in verschillende werkgroepen en commissies van deze vereniging.
.

Regionale contacten

Hospice Wassenaar onderhoudt collegiale contacten met hospices in de regio.
Bovendien is het hospice lid van het regionale Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden en van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Holland-Noord (onderdeel van Transmuralis).
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/haaglanden/Home.aspx
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidhollandnoord/Contact.aspx