ANBI

 

Stichting Hospice Wassenaar

Hospice Wassenaar is een ANBI-instelling. Dat betekent dat uw donaties als gift aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting.

 

Naam van de instelling:

Stichting Hospice Wassenaar

RSIN: 8131.63.870

 

Post- en bezoekadres

•Kerkstraat 79

•2242 HE Wassenaar

•www.hospicewassenaar.nl

•e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bankrekening: NL 45 RABO 0155012908

 

Bestuur

•voorzitter: Mw. E.L. van Dijk - Staats

•vicevoorzitter : J.J.F. Visser

•secretaris: Mw. O.D.M. Paauwe - Insinger

•penningmeester: G.J.J. Lettinga

•lid: M. Stolk

 

Het bestuur verricht haar werkzaakheden op vrijwillige basis zonder vergoedingen.

 

De missie c.q. doelstelling van de Stichting is:

Hospice Wassenaar biedt een bijna-thuis situatie voor ongeneeslijk zieken in de laatste fase van het leven.  Het Hospice is een gastvrij huis voor de laatste dagen in het leven van onze gasten en een plek waar gasten zich welkom en veilig voelen. In ons Hospice ontvangen onze gasten en hun naasten zorg, steun en begrip van vrijwillige en professionele medewerkers. In het Hospice richten wij ons zoveel als mogelijk naar de wens van onze gasten tijdens de laatste levensfase.

Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van geloofs- of politieke overtuiging, leeftijd of financiële draagkracht

Daarnaast willen wij vanuit het Hospice een bijdrage leveren aan het verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van palliatieve zorg (het voorkomen en verlichten van lijden) en stervensbegeleiding.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Stichting en de daaruit voortvloeiende algemene verantwoordelijkheden van de bestuurders richten zich op:

• Realisatie van de statutaire en huishoudelijke doelstellingen;

• Sturing geven aan ontwikkelingen deze zorg betreffende;

• Toezicht houden op en bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening aan gasten van het hospice;

• Toezicht houden op de financiën;

• Onderhouden van contacten met betrekking tot de noodzakelijke onderhandelingsgesprekken met Rijksoverheid en Gemeenten ten aanzien van het subsidiebeleid voor hospices;

• Het streven naar behoud en uitbreiding van maatschappelijke bekendheid en sympathie bij het algemene publiek en bij specifieke doelgroepen in Voorschoten, Wassenaar en Noord Den Haag;

• Het onderhouden van goede contacten met vertegenwoordigers van het openbaar bestuur in genoemde gemeenten;

• Public Relations en Communicatie daar waar het uitdragen van de doelstellingen van het Hospice betreft, het genereren van giften en het werven van vrijwilligers.

 

Kerntaak

De kernactiviteit van het hospice is de zorg- en dienstverlening aan onze gasten met aandacht voor hun naasten. De dagelijkse leiding van deze kernactiviteit is de verantwoordelijkheid van drie parttime coördinatoren. Bovendien is een geestelijk verzorger actief.

De drie parttime coördinatoren en de geestelijk verzorger zijn in dienst van de Stichting en worden beloond volgens de CAO VVT

Voor de verpleegkundige zorg is een contract afgesloten met Florence, zodat 7 dagen 24 uur zorg beschikbaar is. Voor de dienstverlening en zorg heeft het hospice de ondersteuning van circa 80 vrijwilligers.

 

Kengetallen 2015

Het Hospice Wassenaar heeft 6 kamers beschikbaar om gasten op te nemen.

De opnameduur is in principe maximaal 3 maanden.


In 2015 zijn in totaal 75 gasten opgenomen, waarvan uit Voorschoten (8), uit Den Haag (15), uit Wassenaar (26) en 26 gasten uit plaatsen elders in de regio of andere delen van het land. In deze gevallen woonden de naasten in of in de nabijheid van Wassenaar-Voorschoten.

De gemiddelde verblijfsduur was 21 dagen. De gemiddelde leeftijd bij opname was 74 jaar.

Voor uitgebreide verslaglegging verwijzen wij u graag naar het Jaarverslag.

 

Financiële verantwoording 2015

Inkomsten   In euro

Subsidie VWS                  137.453

Subsidie Wassenaar         12.128

Eigen bijdrage gasten      65.700

Giften, donaties etc.        44.554

Overige                                    773

Totaal                               260.608

     

Uitgaven    

Coördinatorkosten         149.554

Vrijwilligerskosten             8.827

Exploitatiekosten           192.210

Totaal                               350.538

 

Resultaat (negatief)         89.930

 

De Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar stond in 2015 garant voor dit tekort. Voor de begroting van 2016 heeft de Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar eveneens een garantie afgegeven.